Book

సాక్షి (సంప్రదాయ నాటకం)

ఆచార్య కొలకలూరి ఇనాక్,

Book
ముందుమాట

  ప్రాక్తన మానవుడు నాగరిక మానవుడుగా పరిణామం చెందటానికి జరిగిన మథనంలో, సంచలనంలో, సామాజిక చైతన్య కృషిలో యుద్ధ విముఖత్వం, శాంతి ప్రియత్నం ప్రముఖపాత్ర వహించాయి. సింధు నైలు నదీ ప్రాంతాల నాగరికతా శిఖరాలు ఈ ప్రస్థానానికి స్వస్థానాలు. సంస్థానాలు. బుద్ధుడు యేసు ఈ కృషి కూడలిలో శాంత్య హింసలు కేతనాలు ఎగురవేశారు. వాళ్ళు చారిత్రక యుగాలలో మతం స్వార్ధకేంద్రంగా, హింసా శాంతుల స్ధావరంగా మారుతున్న కఠిన కాలంలో స్వార్థ త్యాగం, ప్రాణత్యాగం వల్ల విశ్వశాంతి ప్రతిష్ఠించగలమని విశ్వసించిన మహోన్నత మానవ విముక్తి భావనకు ప్రతీకలు, పతాకలు.
  యేసుక్రీస్తు జీవితం చారిత్రక సత్యం గానే కాక మత రహస్యంగా, భవితవ్య మార్గదర్శన సమర్ధంగా భావించిన ప్రతినిధి పాలు యేసును రక్షకుడని మనోవాక్కాయ కర్మల విశ్వసించాడు. విశ్వాసం వివరించటంలో విశదీకరించటంలో అచంచల ధైర్యం, స్థైర్యం ప్రదర్శించాడు. పాలు జీవితం ఆటుపోటులకు తట్టుకొని నిలదొక్కుకొని ఉండటం మానవ విజయంగా విశ్వం విశ్వసించింది. ఈ విశ్వాసం నుంచి వస్తువులో నాటకీయ శిల్ప దార్శనికత కలిగింది.
  చరిత్ర పొడుగునా, ఇశ్రాయేలు, పాలస్తీనా ప్రాంతాలు మానవ విముక్తి పోరాటంలో ఆందోళన కార్యాలయాలుగా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. ఈ ప్రాంతం ప్రజలు సోదరులు, వాళ్ళది ఒకే వంశ వృక్షం. వీళ్ళు దాయాదులుగా యూదా, క్రైస్తవ, మహమ్మదీయులుగా మారబోతున్న చారిత్రక నేపథ్య ఆరంభ సమయం ఈ వస్తువు బోధిస్తుంది. పాలు ఈ చీలికను ఏలికగా పాలించే ప్రాగ్భూమి, నాటక నిర్మాణానికి మార్మికశక్తి ప్రసాదిస్తూ ఉంది. హింసా జ్వాలలలో మాడిమసై పోతున్న కొండల్ని ప్రేమ సౌజన్యంతో గౌరవించే చారిత్రక కాలానికి ఈ కథావస్తువు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది.
  శత్రుత్వం మిత్రత్వం చెరుపుకొన్న హద్దుల్ని సరిహద్దుల్ని సవరించే జాగృతికి ఈ ఇతివృత్తం శ్రీకారం. ఏ దేశ చారిత్రక పౌరాణిక తేజమైనా ఇది ప్రపంచ మానవ స్వేచ్ఛా వేదనకు విరాడ్రూపం. ప్రపంచశాంతి విశ్వ మానవ ప్రేమ, సకల చరాచర ప్రకృతికి ప్రాణ ప్రతిష్ఠ కావించే మహనీయా హింసా భావనలకు ఎల్లలు లేవు. జాతులు లేవు. దేశ సంకుచితత్వం లేదు. మతం హద్దుకాదు. అవరోధం కాలేదు. మలినం లేని మానవతా విజయ కేతనానికి ఈ ఇతివృత్తం వెలిగించిన హారతి, ప్రస్తరించిన చైతన్యం, ప్రవచించిన ప్రజాభ్యుదయం. ఈ వస్తువు, మత విషయికంగా కంటే చారిత్రకంగా, భక్తి ప్రబోధంగా కంటే సామాజికావసరంగా జరిగిన కృషే నాటకంగా రూపొందడానికి మార్గమేర్పరచింది. నాటకంలో యేసు, పాలు, యూదులు, ఇశ్రాయేలు, సైతాను వంటి కొన్ని తదృవాలు తప్ప తక్కిన స్థల వ్యక్తి బోధక పదాలు తత్సమాలుగానే ఉన్నాయి. యేసు పదరూపం స్వీకృతం.
  ప్రాచ్య లక్షణ సమన్వయంగా సాక్షి నాటకం రూపొందించింది. ఇదయిదంకాల నాటకం. ప్రత్యంకం పలు రంగాలుగా విభక్తమయింది. నీచ మధ్యమ పాత్రలుగా ప్రజలను విభజించి పాలించే నీతి రోత కావటం వల్ల ప్రవేశకం, నిష్కంభకం వంటి వాటికీ నాటకంలో చోటు లేకుండా పోయింది. నాందీ స్థాపన భరత వాక్యాదులతో లక్షణ బద్ధంగా నాటక మవతరించింది.
  సాక్షి వస్తువు ప్రఖ్యాతం. ఇందులో అర్థప్రకృతులు : బీజం, బిందువు, పతాక, ప్రకరి, కార్యం; పంచావస్థలు; ఆరంభం, యత్నం, ప్రాస్త్యాశ, వియతాప్తి, ఫలాగమం; పంచసంథులు; ముఖం; ప్రతిముఖం; గర్భం, అవమర్మం, ఉపసంహృతి స్పష్టంగా విభక్తంగా విశదంగా సమ్మిళితమై నిర్వహణ పొందాయి.
  నాటక నాయకుడు, పాలు విశ్వాస ప్రపంచనం. ప్రతినాయకుడు, తత్ప్రతిబంధక యూదా విశ్వాస ప్రతిఘటనం. నాటక రసం వీరం, శాంతం కాదు. దయా దాన ధర్మ యుద్ధ వీరాలలో ఈ నాటక రసం ధర్మవీరం. స్థాయీభావం ఉత్సాహం, ఇది ఆలంబన ఉద్దీపన విభావాలతో, సాత్త్విక సంచారీభావాలతో క్రమోన్మీలనం, క్రమ వికాసం పొంది సామాజిక నిష్ఠమైన రస నిష్పత్తికి దోహదకారిగా ఉంది.
  వస్తు ప్రాచీనత వల్ల సంభాషణ భాషా ప్రాచీనత గోచరం కావలసి ఉన్నా పాత్రల భాష, సరళ గ్రాంథికంగా గ్రాంథిక సన్నిహిత వ్యావహారికంగా ఉంది. నాటక నిర్మాణ సూచనభాష వ్యావహారికంగా ఉండటంలోని ఆవశ్యకం సామాజికులు విశ్లేషిస్తారు. భాష గ్రాంథికమైనా వ్యావహారిక భాషకు సమీపంగా తేవాలనే ప్రయత్నం సహృదయులు పరిశీలిస్తారు. వస్తువు ప్రఖ్యాతం కావటం వల్ల పాత్రల సంఖ్య విస్తృతమయినట్లు, వ్యాకోచించినట్లు కనిపించినా, ప్రయోగార్థం ప్రయత్నించే ప్రదర్శకులు పన్నెండు మందితో నాటకమంతా ప్రయోగింపవచ్చు. రంగాలు విశృంఖలంగా పెరిగినట్లు కనిపించినా మొత్తం నాటకం ఆరు రంగాలంకరణ దృశ్యాలతో నిర్వహించవచ్చు. నటన నిర్వహణ వంటి నాటకాంగాల కంటె రచనాంగానికి ప్రముఖ ప్రాధాన్యమిచ్చినా నటుడు, దర్శకుడు ప్రయోగం పరిపాలించటానికి ప్రముఖావకాశం నాటకంలో నిక్షిప్తమయి ఉంది. ఆంధ్ర సాహిత్య శోభకు పద్యనాటకం ప్రముఖ సామాజిక చర్య. ఈ నాటకంలో పద్యం రసపోషణకు అనుకూలంగా అవతరించింది కాని, ప్రతిబంధకంగా ప్రభవించలేదు. వస్తు భాషా పద్య సందర్భాలలో గ్రహించిన స్వల్ప కల్పనకు స్వాతంత్య్రానికి మూలమైన నేపథ్యం పండితులు సంభావింపగలరు.
  ఆంధ్రుడు అందం ఎక్కడ ఉన్నా అందుకొంటాడు. ఆనందిస్తాడు. కథా శరీరం బాహిరరూపం ఏ రంగూ రుచీ వాసనా పరిధీ ప్రవర్తకంగా ఉన్నా, అంతర సౌందర్యం ఆస్వాదించే రసవరవశుడు ఆంధ్రుడు. పూవు పూవును తావి నిమ్మనిమకరంద మాధుర్యం కోసం పరితపించే పరమార్థ పరిగ్రహణ శీలుడు ఆంధ్రుడు. కమ్మని పరిమళం, సౌందర్యం, మాధుర్యం ఏ దిక్కు నుంచి వచ్చినా ఆఘ్రాణిస్తాడు. ఆరాధిస్తాడు. రసనకు రసరాజ్య పట్టాభిషేకం కావిస్తాడు. శాంతి, సత్యం, అహింస, ప్రేమ, వాత్సల్యం కోసం పరితపించే ఆంధ్రుడు సాక్షిని సంభావిస్తాడనీ, సమాదరిస్తాడనీ ఆశ. ఆకాంక్ష, అభీష్టం.

Read Book

సాక్షి (సంప్రదాయ నాటకం)

Publication Date: May 29, 2017

Publisher: జ్యోతి గ్రంథమాల

Edition: 2012

Language: Telugu

Pages: 108

 
 
 
This is Terms and conditions page description
This is product content page description
This is privacy policy page description
The Publisher of this website makes every effort to be as accurate and complete as possible in the creation and curation of the content published on this site. However, Publisher does not warrant or represent at any time that the contents within are accurate due to the rapidly changing nature of the Internet. The Publisher will not be responsible for any losses or damages of any kind incurred by the reader whether directly or indirectly arising from the use of the information found on this website. The authors and Publisher reserve the right to make changes without notice. The Publisher assumes no responsibility or liability whatsoever on the behalf of the reader of this website. No part of the content available in the website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written permission. This website is not intended for use as a source of legal, health, business, accounting or financial advice. All readers are advised to seek services of competent professionals in the legal, health, business, accounting, and finance fields. There are no representations or warranties, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the information, products, services, or related graphics contained in this website for any purpose.