Book

అల్లసాని పెద్దన మనుచరిత్ర

టి.ఎస్‌.జగన్మోహన్,

Book

పరిచయం
   విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని శ్రీకృష్ణదేవరాయలు పరిపాలించాడు. సంగీత, సాహిత్యాలను అభిమానించే రాయలు 'భువన విజయం' అనే ఆస్థానసభలో 'అష్టదిగ్గజాలు' పేరిట ఎనిమిది మంది కవులను పోషించి, వారి కావ్యాలను విని ఆనందించాడు. రాయల సభలో అల్లసానిపెద్దన అత్యున్నత స్థానాన్ని పొందాడు. రాయలు పెద్దన్నను 'ఆంధ్రకవితాపితామహుడు' అనే బిరుదుతో సత్కరించి, కాలికి బంగారపు కడియాన్ని తొడిగాడు. అంతేకాక, పెద్దన్న మీద అపారమైన గౌరవంకల రాయలు అతను ఎక్కిన పల్లకిని స్వయంగా మోశాడు. రాయల కోరికపై పెద్దన్న 'మనుచరిత్ర' కావ్యాన్ని రచించాడు. ఈ మనుచరిత్రకే 'స్వారోచిష మనుసంభవం' అనే నామాంతరం కూడా ఉంది. ''అల్లసాని వాని అల్లిక జిగిబిగి''- అనే నానుడి, పెద్దన్న కవిత్వశైలి ఏ విధంగా ఉందో తెలియపరుస్తుంది. పుణ్యక్షేత్రాలను వర్ణించటంలో, యుద్ధవర్ణన చేయటంలో, వృక్షాలనూ, లతలనూ, వివరించడంలో పెద్దన్న పాండిత్య ప్రకర్ష మనకు వెల్లడి అవుతోంది. సామెతలనూ, జాతీయాలనూ ప్రయోగించటంలో ఆయన దిట్ట. మనం మాట్లాడుకునే మాటలను యథాతథంగా పద్యాలలో ఉపయోగించటం పెద్దన్నకు అలవాటు. మనుచరిత్ర తప్ప పెద్దన్న రాసిన కావ్యాలేవీ మనకు లభించటం లేదు. అయితేనేం? ఈ ఒక్క కావ్యమే అల్లసాని పెద్దన్న అపురూప కవిత్వ ప్రతిభకు నిలువెత్తు అద్దంగా నిలిచిపోయింది. ప్రబంధరచనకు పెద్దన్నే నాందిపలికాడని పెద్దలు అంటారు. మనుచరిత్రలో కథ చివరంటా ఒకేవిధంగా సాగదు. అడుగడుగునా తెగిపోతూ ఉంటుంది. అయితే, ఆద్యంతాల మధ్య ఒక ఏకసూత్రత చక్కగా కన్పిస్తుంది.
  మనుచరిత్ర కావ్యాన్ని బాలలకు నచ్చేవిధంగా చెప్పటం కత్తిమీద సామువంటిది. అయినా, పంచకావ్యాలలో ఒకటిగా ప్రసిద్ధికెక్కిన మనుచరిత్రను బాలల కోసం అనుసృజనచేయడం ఎంతో ఆనందాన్ని కలిగించింది. ఈ మనుచరిత్రను చదివి పిల్లలు వినోద వికాసాలను పొందుతారనే మహత్కాంక్షతో...
  - రచయిత

Read Book

అల్లసాని పెద్దన మనుచరిత్ర

Publication Date: Oct 12, 2009

Publisher: వేణు గ్రాఫిక్స్

Edition: 2009

Language: Telugu

Pages: 37

 
 
 
This is Terms and conditions page description
This is product content page description
This is privacy policy page description
The Publisher of this website makes every effort to be as accurate and complete as possible in the creation and curation of the content published on this site. However, Publisher does not warrant or represent at any time that the contents within are accurate due to the rapidly changing nature of the Internet. The Publisher will not be responsible for any losses or damages of any kind incurred by the reader whether directly or indirectly arising from the use of the information found on this website. The authors and Publisher reserve the right to make changes without notice. The Publisher assumes no responsibility or liability whatsoever on the behalf of the reader of this website. No part of the content available in the website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written permission. This website is not intended for use as a source of legal, health, business, accounting or financial advice. All readers are advised to seek services of competent professionals in the legal, health, business, accounting, and finance fields. There are no representations or warranties, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the information, products, services, or related graphics contained in this website for any purpose.