Book

మహాకవి కాళిదాసు

టి. జగన్మోహన్,

Book

ముందుమాట
    భారతదేశం కేవలం నవరత్నాలకి ఆకరమైనందువల్లనే 'రత్నగర్భ' అనే బిరుద నామాన్ని సంతరించుకోలేదు, ఎందరెందరో సంగీత విద్వాంసులకు, భక్తులకు మహాకవులకూ కూడా ఇది రత్నగర్భే!
  కవులలో హాస్య కవులు, శృంగార కవులు, భక్తి కవులు ఇలా విభిన్న రకాలు. వీరందరూ భారతీయ సాహిత్యాన్ని సుసంపన్నం చేసిన మహనీయులే. ప్రతి కవికీ వెనుక, ఏదో ఒక విచిత్ర చరిత్ర. ఈ చరిత్రలో కొంత వాస్తవం, కొంత కల్పన మిళితమైపోయి, అది ఒక రసవత్తర కథగా రూపొందుతూ ఉండడం భారతదేశ వైశిష్ట్యం. మనం చరిత్రకి అలవిమాలిన ప్రాధాన్యమిచ్చి, తేదీలు, సంవత్సరాల వంటి చారిత్రకాధారాల కోసం, పాశ్చాత్యుల్లా వెంపర్లాడటం. మనకి చరిత్ర అంటే, ఒక నిరంతర కాలప్రవాహం. ఇందులో, సమస్తం కలుస్తాయి. అందువల్లనే, మన భారతీయ సాహిత్యంలో కవుల చరిత్రలు పాశ్చాత్యులకి, వాళ్ళు ప్రసాదించిన రంగుటద్దాలలో నుంచి చూసేవారికి, ఉత్త పుక్కిటి పురాణాలలా కనిపిస్తాయి. ఉదాహరణకి, ''పోతన - శ్రీనాథులు; తెనాలి రామకృష్ణుడు - మొల్ల వేర్వేరు కాలాలకి చెందినవాళ్ళు; వీళ్ళని సమకాలీనులుగా చిత్రించడ. 'కాల వ్యత్యయం' (అనాక్రానిజం) అవుతుంది'' - అని అంటారు, పాశ్చాత్య విమర్శనాదృష్టితో చూసేవారు. అయితే, ఈవిధంగా కాలవ్యత్యయం చేయడంలోనే, భారతీయ సాంస్కృతిక వైవిధ్యం సుస్పష్టమవుతుంది. కాళిదాసు, దండి, భవభూతి ఈ ముగ్గురినీ సమకాలీనులుగా చిత్రిస్తూ, ఒక 'అభాణకమ్‌' ఉంది. అది ఒక మహత్తర సందేశాన్ని ఇస్తుంది. అలా సందేశాత్మకంగా జనించిన అభాణకమ్‌, భారతీయ సాంస్కృతిక వైవిధ్యానికి ప్రతీక.
  భారతీయ సంస్కృతిని బాల బాలికలకి అందించే మహత్తర లక్ష్యంతో, వివిధ కవుల, సంగీత కారుల జీవిత కథలని 'వివిధ' మీకు సమర్పించదలచింది. వాటిలో ప్రప్రథమంగా, ఈ 'మహాకవి కాళిదాసు'ని మీముందుకి తెస్తున్నాము. ఈ విధమైన జీవిత చరిత్రలకి సబంధించిన గ్రంథాలలో, జీవితాన్ని మాత్రమే చూడండి. చరిత్ర కోసం వెంపర్లాడకండి. చరిత్రని మేమూ గౌరవిస్తాం! కానీ, జీవితానికి మించిన అనుచిత ప్రాధాన్యాన్ని, చరిత్రకి మేము ఇవ్వదలచుకోవడం లేదు. ఈ విషయంలో, మేం ఎన్నుకున్నది అభాణాకాల, పుక్కిటి పురాణాల సృష్టి కర్తల మార్గాన్నే.
  'వివిధ' వెలువరించే అత్యధిక శాతం గ్రంథాలన్నింటికీ, ఈ 'ముందుమాట' అనువర్తిస్తుందని మా మనవి. ముఖ్యంగా, జీవిత చరిత్రలకి సంబంధించిన గ్రంథాలని చదివేటప్పుడు, తప్పనిసరిగా, ఈ ముందు మాటని దృష్టిలో వుంచుకొనమని మా ప్రార్థన.
  ఈ 'మహాకవి కాళిదాసు' గ్రంథం భూత, భవిష్యత్‌ కాలాల మధ్య, వర్తమానమనే వారధి వంటిది. పంచ మహాకావ్యాల (సంస్కృతం)లో, కాళిదాసు రచించిన మూడు కావ్యాలని మీరు చదివారు. ఇది గతం! రాబోయే రోజులలో - భోజ - కాళి దాస కథలని' మీరు చదువబోతున్నారు. అది భావి. ఈ రెండింటికి మధ్య, ప్రస్తుతం, ఈ గ్రంథం మీ చేతులని అలంకరించింది. ఈ గ్రంథం, ఆ రెంటి జ్ఞానాన్ని కలిపే వంతెనగా, మీకు ఉపకరిస్తుంది. మీ జ్ఞానాన్ని విస్తృతం చేసుకొనేందుకు ఇది అవసరం.
  'కవి కుల గురువు' కాళిదాసు రచించిన 'అభిజ్ఞాన శాకుంతలం' గ్రంథాన్ని చదివి, ముగ్ధుడై, దానిని నెత్తిన పెట్టుకొని జర్మన్‌ కవి 'గోథే' నృత్యం చేశాడట. కాళిదాసు గ్రంథాలని చదివి, 'గోథే' మాత్రమే కాదు, పాశ్చాత్య ప్రపంచమంతా పరవశించింది. అటువంటి కాళిదాసును గురించి తెలియకపోతే, అది మన క్షంతవ్యం కాని నేరం అవుతుంది. అయితే, తెలియకపోవడం ఎంత నేరమో; తెలుసుకోవాలనే జిజ్ఞాస వున్నవారికి, తెలిసిన వారు, తెలియజెప్పకపోవడమన్నదీ, అంతే నేరమవుతుంది. అందుకే ప్రపంచమంతా నెత్తిన పెట్టుకున్న ప్రఖ్యాత నాటక కర్త, కవి అయిన కాళిదాసు జీవిత కథని, ఈ గ్రంథ రూపంలో, మీకు సమర్పిస్తున్నాం!
  కాళిదాసు నిర్మించి, మనకి ప్రసాదించిన రసరమ్యలోకాలలోకి పయనించేందుకు, ఇది ప్రథమ సోపానం! ఈ గ్రంథంలో, కాళిదాసు కథకి 'భోజరాజు చరిత్ర'ని అనుసంధానం చేయడం జరిగింది. ఈ గ్రంథరచనకి స్ఫూర్తిదాత 'పింగళి నాగేంద్రరావు' వారికి కృతజ్ఞతాభివందనాలు. వారు కథని సమకూర్చిన 'మహాకవి కాళిదాసు' చలన చిత్రంతో పాటు, 'అనంతా మాత్యుని' - 'భోజరాజీయము', సంస్కృత 'భోజరాజ చరిత్రము' ('వావిళ్ళ'వారి ప్రచురణ - 1953) ఈ గ్రంథ రచనకి, నాకు ఉపకరించాయి. ఆ గ్రంథ రచయితలకి ప్రచురణ కర్తలకి నా కృతజ్ఞతలు. ఈ గ్రంథం బాలలకి నచ్చుతుందనీ, మున్ముందు, మరెందరో మహనీయుల జీవిత చరిత్రలని మీకు సమర్పించగలమనే శుభాశంసతో...
  - జగన్మోహన్‌
   
Read Book

మహాకవి కాళిదాసు

Publication Date: Apr 09, 2012

Publisher: వేణు గ్రాఫిక్స్

Edition: 2012

Language: Telugu

Pages: 93

 
 
 
This is Terms and conditions page description
This is product content page description
This is privacy policy page description
The Publisher of this website makes every effort to be as accurate and complete as possible in the creation and curation of the content published on this site. However, Publisher does not warrant or represent at any time that the contents within are accurate due to the rapidly changing nature of the Internet. The Publisher will not be responsible for any losses or damages of any kind incurred by the reader whether directly or indirectly arising from the use of the information found on this website. The authors and Publisher reserve the right to make changes without notice. The Publisher assumes no responsibility or liability whatsoever on the behalf of the reader of this website. No part of the content available in the website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written permission. This website is not intended for use as a source of legal, health, business, accounting or financial advice. All readers are advised to seek services of competent professionals in the legal, health, business, accounting, and finance fields. There are no representations or warranties, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the information, products, services, or related graphics contained in this website for any purpose.