Book

రామాయణంలో రమణీయపాత్రలు

సత్తెనపల్లి రామమోహనరావు,

Book

ప్రస్తావన
   ప్రాచీన సంస్క ృత సాహిత్యంలో ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందిన గ్రంధాలు మూడు. అవి మహాభారతం, భాగవతం, రామాయణం. ఈ మూడింటినీ భారతీయులు వేదాల తర్వాత వేదాలంత పవిత్రంగా భావిస్తారు. మహాభారతం ఇతిహాసం కాగా భాగవతం పురాణం. రామాయణం మహాకావ్యం. భారత భాగవతాలకు వ్యాసమహర్షి కర్తకాగా రామాయణం వాల్మీకి ప్రణీతం. రామాయణం ఆదికావ్యంగా ప్రసిద్ధి చెందింది వాల్మీకి ఆదికవి.
   రామాయణంలో నాయకుడు శ్రీరాముడు. విష్ణ్వంశ సంభూతుడు. కాని మానవునిగా పుట్టి మనిషిపడే కష్టాలన్నీ పడ్డాడు. స్ధిరచిత్తంతో వాటినన్నిటినీ ఎదుర్కొని పురుషోత్తముడనిపించుకున్నాడు.
   ''రామాయణం భారతీయుల ఆత్మ''- అని ఒక సందర్భంలో గాంధీజీ అన్నారు. మహాత్మునికి ఆదర్శం శ్రీరాముడే. దేశంలో రామరాజ్యం స్ధాపించాలనే ఆయన కలలుకన్నారు.
   రామాయణ కావ్యంలో ప్రధానరసం రుణం. రామాయణాన్ని ఆదికవి ఏడు కాండలుగా విభజించారు. అవి వరసగా బాలకాండ, అయోధ్యాకాండ, అరణ్యకాండ, కిష్కింధకాండ, సుందరకాండ, యుద్ధకాండ, ఉత్తరకాండ.
   ఇలా గ్రంధాన్ని ఏడు కాండలుగా విభజించటంలోను ఒక విశేషముంది. శ్రీమహావిష్ణువు దశావతారాలలో రామావతారం ఏడవది. రాముని జన్మనక్షత్రం పునర్వసు. ఇరవైఏడు నక్షత్రాలలో పునర్వసు ఏడవ నక్షత్రం. లంకలో రామరావణ సంగ్రామం సరిగ్గా ఏడురోజులపాటు జరుగుతుంది. ఈ కారణాలన్నిటివల్లా రామాయణాన్ని ఆదికవి ఏడుకాండలకు విస్తరించి ప్రవచించాడని పండితులంటారు.
   ప్రధమంగా వాల్మీకే రామాయణాన్ని ఆలపించినప్పటికీ ఆ తర్వాత వసిష్టుడు, విశ్వామిత్రుడు, అగస్త్యుడు, దుర్వాసుడు వగైరా మహర్షులూ రామకథను ప్రవచించారు. అనేక పురాణాల్లో రాముని కథ వర్ణితమై ఉంది. అవేకాక వాల్మీకి రామాయణం ఆధారంగా సంస్క ృతంలో తర్వాతి కాలంలో అనేక కావ్యాలు, నాటకాలు వెలువడ్డాయి. కాళిదాసు రఘువంశం కావ్యం, దిజ్ఞాగుని కుందమాల నాటకం, వ్యాసమహాకవి ప్రతిమా నాటకం, భవభూతి ఉత్తరరామచరితం వగైరాలన్నీ ఈ కోవలోకే వస్తాయి. సంస్క ృతంలో ఆదికావ్యానికి అనుసరణలు, అనుకరణలూ అనదగ్గవీ ఎన్నో ఉన్నాయి.
   ఇహ తెలుగు దగ్గరకు వస్తే- తెలుగువారికి ఆరాధ్య దైవం శ్రీరామచంద్రుడు. ''సీతమ్మ మాయమ్మ శ్రీరాముడు మాకు తండ్రి...''అని పరవశించిపోవటం తెలుగువారి లక్షణం. రామాలయం లేని ఊరు, ఎవరికో ఒకరికి రామయ్య పేరు పెట్టుకోని కుటుంబం తెలుగునేలలో ఉండవనే చెప్పుకోవచ్చు. అరణ్యకాండలోని కథంతా దాదాపు తెలుగుదేశంలోనే జరిగింది. శ్రీరాముడు సీతాలక్ష్మణ సమేతుడై భద్రాచల సమీపంలోనే సంచరించాడు. పవిత్ర గోదావరీ నదిలోనే స్నాన సంధ్యాదులాచరించాడు. పంచవటి కుటీరం తెలుగునేలలోనే వెలిసింది. ఈ విధంగా రాములవారికీ రామాయణానికీ తెలుగువారికీ అవినాభావ సంబంధం ఉంది.
   వాల్మీకి రామాయణాన్ని అనుసరించి తెలుగులో ఎన్నో రామాయణాలొచ్చాయి. పద్య రూపంలో, ప్రబంధ రూపంలో గద్యరూపంలో, నాటకరూపంలో అనేక రామాయణాలొచ్చాయి. రామాయణ గాధను యక్షగాన రూపంలో ప్రదర్శించినవారు కొందరయితే పాటలలోనే ఆ కథనంతా పొందుపరిచి స్త్రీల పాటల రూపంలో పాడుకోటం తెలుగు తల్లులకు అలవాటే.
   భాస్కర రామాయణం, మొల్ల రామాయణం, రఘునాధ రామాయణం, రంగనాధ రామాయణం, శ్రీకృష్ణ రామాయణం వగైరాలెన్నో ఉన్నాయి. విశ్వనాథ సత్యనారాయణ 'శ్రీమద్రాయణ కల్పవృక్షము' సంగతి సరేసరి. ఈ గ్రంధానికే ఆయనకు జ్ఞానపీఠం పురస్కారం లభించింది. వాల్మీకి రామాయణాన్ని యధాతధంగా వచనంలో సులభశైలిలో వాడుక భాషలో తెలుగువారికి అందించారు శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి, దాశరథి రంగాచార్య, శ్రీనివాస శిరోమణి వంటి పండితులు. తెలుగులో అనేక మార్పులు చేర్పులతో మూడువందలకు పైగా రామాయణ సంబంధమైన రచనలున్నట్లు ఒక అంచనా.
   తెలుగు ప్రజలను ఇంతగా ఆకర్షించిన మహాకావ్యాన్ని సృష్టించిన వాల్మీకి మహర్షికి నమస్సుమాంజలులు అర్పిస్తూ ఆ మహాకావ్యంలోని రమణీయమూర్తుల గురించి కొంత తెలుసుకుందాం. ముందుగా మహాకావ్య సృష్టికర్త వాల్మీకిని గురించే ముచ్చటించుకుందాం.
Read Book

రామాయణంలో రమణీయపాత్రలు

Publication Date: Oct 01, 2007

Publisher: ప్రజాశక్తి డెయిలీ ప్రింటింగ్‌ ప్రెస్

Edition: 2007

Language: Telugu

Pages: 60

 
 
 
This is Terms and conditions page description
This is product content page description
This is privacy policy page description
The Publisher of this website makes every effort to be as accurate and complete as possible in the creation and curation of the content published on this site. However, Publisher does not warrant or represent at any time that the contents within are accurate due to the rapidly changing nature of the Internet. The Publisher will not be responsible for any losses or damages of any kind incurred by the reader whether directly or indirectly arising from the use of the information found on this website. The authors and Publisher reserve the right to make changes without notice. The Publisher assumes no responsibility or liability whatsoever on the behalf of the reader of this website. No part of the content available in the website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written permission. This website is not intended for use as a source of legal, health, business, accounting or financial advice. All readers are advised to seek services of competent professionals in the legal, health, business, accounting, and finance fields. There are no representations or warranties, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the information, products, services, or related graphics contained in this website for any purpose.