Book

సమ్రాట్‌ పుష్యమిత్ర

టి. జగన్మోహన్,

Book

ముందుమాట 
   మౌర్య చంద్రగుప్తుని మనుమడి మనుమడు సంప్రతి. అతని మునిమనుమడు బృహద్రథుడు. ఇతని సమకాలీనుడు పుష్యమిత్రుడు. అంటే, దాదాపు చంద్రగప్తుని అనంతరం అయిదు వందల యేళ్ళ నాటి కథ ఇది! బుద్ధ భగవానుడు స్థాపించిన బౌద్ధమతం స్వార్థపరుల కారణంగా అభాసుపాలైన వినాశకాలమది! 'అహింస'కి అర్థం 'చేతగానితనం'గా మారిన చెడుకాలం అది! గీతాచార్యుని పవిత్రోపదేశానికి అనుగుణంగా, దుష్టశిక్షణ, శిష్టరక్షణ కోసం, యుద్ధం అనివార్యం అని గ్రహించి, బ్రాహ్మణుడైనా, కత్తిపట్టి, కదనరంగాన దూకిన యోధానుయోధుడు పుష్యమిత్రుడు!
   కాలం మారినా, భారతదేశయవనిక మీద అదే కథ నడుస్తోంది! అహింసా సిద్ధాంతం పుణ్యమా అని 'కసబ్‌', 'అఫ్జల్‌గురు' - వంటి విదేశీ నరహంతకులు, భారతప్రభుత్వానికి ఇల్లరికపుటల్లుల్లై, రాజభోగాలను అనుభవిస్తూ ఉన్నారు. ఎంతకాలం ఈ నయవంచనలు? ఎన్నాళ్ళు ఈ కుహనా అహింస సిద్ధాంతపు నాటకాలు?
   ప్రాచీనగాథ గనుక, వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు, కులమతాల ఔన్నత్యాలు ఈ కథలో తప్పనిసరిగా ఉంటాయి! నచ్చనివారు వాటిని ప్రక్కనపెట్టి, పుష్యమిత్రుని దేశభక్తిని ఒకపరి పరికించండి! రేపటి తరానికి అతని వీరగాధ ఎంత స్ఫూర్తిదాయకమో అవగతం చేసుకోండి! చాలు! రేపు నేడంత దుర్భరంగా ఉండదు!
   ఈ పుస్తకం, ప్రత్యేకంగా బాలబాలికలని దృష్టిలో పెట్టుకొని రచించినదే అయినా, అని తరాల వారికి, దేశోద్ధరణ విషయంలో, ప్రేరణని కలిగిస్తుంది! ఇది యదార్థం!
   1960 ప్రాంతాలలో 'పుష్యమిత్ర' తెలుగు అనువాదం, 'జాగృతి ప్రచురణ' గా వెలువడింది. హిందీలో 'శ్రీగురుదత్‌' రచించిన ఈ నవలని శ్రీ కందర్ప రామచంద్రరావుగారు తెలుగులో అనువదించారు. మంచిన అందరూ పంచుకోవడమనేది భారతీయ సంప్రదాయంలో భాగం గనుక, ఆ నవలను, మూలంగా గ్రహించి, ఈ గ్రంథ రచనకి పూనుకోవడం జరిగింది! ఈ కారణంగా, శ్రీ గురుదత్‌గారికి, శ్రీ కందర్ప రామచంద్రరావుగారికి, 'జాగృతి' ప్రచురణ సంస్థకి, నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతాభివందనాలు! 'మంచి' అనేది కాలగర్భంలో కలిసిపోకూడదు! అది ఒక తరం నుంచి మరొకతరానికి, అపురూప సాంస్కృతిక వారసత్వ సంపద రూపంలో అందాలి!
అంది తీరాలి! ఆ అత్యుత్తమాభిలాషతోనే, నేను ఈ గ్రంథ రచనకి ఉపక్రమించాను!
   భారతీయ సాంస్కృతిక సంపదకి అసలుసిసలైన వారసులు, రేపటి తరానికి చెందిన బాలబాలికలు! ఈ అపూర్వ కానుకను వారు ఆదరిస్తారన్న అపార విశ్వాసంతో...
  
   జగన్మోహన్‌
Read Book

సమ్రాట్‌ పుష్యమిత్ర

Publication Date: Apr 01, 2012

Publisher: వేణు గ్రాఫిక్స్

Edition: 2012

Language: Telugu

Pages: 65

 
 
 
This is Terms and conditions page description
This is product content page description
This is privacy policy page description
The Publisher of this website makes every effort to be as accurate and complete as possible in the creation and curation of the content published on this site. However, Publisher does not warrant or represent at any time that the contents within are accurate due to the rapidly changing nature of the Internet. The Publisher will not be responsible for any losses or damages of any kind incurred by the reader whether directly or indirectly arising from the use of the information found on this website. The authors and Publisher reserve the right to make changes without notice. The Publisher assumes no responsibility or liability whatsoever on the behalf of the reader of this website. No part of the content available in the website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written permission. This website is not intended for use as a source of legal, health, business, accounting or financial advice. All readers are advised to seek services of competent professionals in the legal, health, business, accounting, and finance fields. There are no representations or warranties, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the information, products, services, or related graphics contained in this website for any purpose.