Book

సర్‌ ఆర్ధర్‌ కాటన్‌ జీవితం - కృషి

లేడీ హోప్,

Book
అనువాదకుడి మనవి
  సర్‌ ఆర్ధర్‌ కాటన్‌ కూతురు లేడీ హోప్‌ రాసిన ''సర్‌ ఆర్ధర్‌ కాటన్‌-ఆయన జీవితం, కృషి'' ని మనసు ఫౌండేషన్‌ వారు అనువాదం చేయమని అడిగినప్పుడు, సంతోషంగా ఒప్పుకున్నాను.
   కాటన్‌ నీటిపారుదల (Irrigation) శిల్పి (Engineer). కాలువలు, నదులు, నీటి వనరుల గురించి శ్రమించినవాడు. నేను కూడా రమారమి అర్ధ శతాబ్దంపాటు ఆశాఖలోనే శ్రమిస్తూ వచ్చాను. అందుచేత అందులోని సాంకేతిక విషయాలు నాకు అర్థమౌతాయని నమ్మాను.
   తెలుగు వారు కాటన్‌ని
   నీటివనరులె జాతి సిరులని
   జనుల కొఱకే మనిన
   కారణ జన్ముడవునీవు
   ఇది నీవు పెట్టిన దీపమే
  అని స్తుతిస్తే అందులో ఒకరు ఆయన్ని భగీరథుడితో పోల్చారు,
   నిత్యగోదావరీ స్నాన
   పుణ్య తోయా మహామతిః
   స్మరామ్యాంగ్లదేశీయం
   కాటనుం, తం భగీరథం
  అంటూ....
   న్యూటనిక సైన్సు వలన ప్రపంచ దృక్పథంలో ఓ గొప్ప మార్పు వచ్చింది. గత 300 సంవత్సరాలుగా ఈ దృక్పథమే ఆధిపత్యం వహిస్తూ వస్తోంది.
   ప్రకృతి పరిశీలించి, ఆధిపత్యం సంపాదించి వాడుకో దగ్గవస్తువు అయింది. సాంకేతిక జ్ఞానంతో సాధించగలిగిన పెరుగుదల అంతా ఆశించదగినదే అన్నది ఈ 'కంటి చూపు' వారు అనుకొంటూ వచ్చారు. అయితే ''పెరుగుదలకి పరిమితుల (limmits to growth) ని పర్యావరణ స్థితి నిర్ణయిస్తుంది'' అన్నది కొత్తగా ఏర్పడుతున్న విశ్వవీక్షణం. 1820కి 1850కి మధ్య ఎన్నో నీటి పనులకి మనదేశంలో బాధ్యత వహించిన సర్‌ ఆర్ధర్‌ కాటన్‌, నేను అభిమానించే వ్యక్తి. ఆయన న్యూటనిక విశ్వవీక్షకుల బృందానికి చెందిన వాడు. నేను దానికి వ్యతిరేకిని అయినా ఆయన్ని అభిమానించినవాడిని. ఆరోజుల్లో పర్యావరణ సమస్యలగురించి సమగ్రమైన అవగాహన లేదు. ఆయన నదులకు స్థానికంగా చేసిన మార్పుల వలన కరువు బాధ కావేరి, కృష్ణా, గోదావరీ నదుల డెల్టా ప్రాంతాలకి దూరమైంది. అందుకే ఆయన ఆరాధనీయుడు.
   అయితే ఆయన సముద్ర మట్టానికి 1600 అడుగుల ఎత్తున నిర్మించాలని ప్రతిపాదించిన. జలాశయాన్ని, కొన్ని నదుల అను సంధానాన్ని, బ్రిటీష్‌ ప్రభుత్వం అనుమతించలేదు. దాన్ని, ప్రభుత్వం వ్యతిరేకించటానికి కారణం వాటివలన కలిగే ఇబ్బందుల దృష్ట్యా కాకుండా పెట్టిన పెట్టుబడి, వచ్చే రాబడి, కట్టాల్సిన వడ్డీ అంటూ రూపాయి అణాపైసల వ్యాపారదృష్టి వలన జరగటం ఒక విధి వైపరీత్యం. ఆ దృష్టిని కాటన్‌ వ్యతిరేకించాడు. పాలితుల సుఖాలు, ప్రాణాలు కరువుతో ముడిపడి ఉండటం చేత పాల కులు ధర్మ దృష్టితో, బాధ్యత దృష్టితో, కరువు నివారణ పనులు చేపట్టాలని పదవీ విరమణా నంతరం కూడా పోరాటం జరిపిన వాడు కాటన్‌. మన దేశంలోని పూర్వరాజులు ఆ విధంగా నడుచు కొన్నారని ఎత్తి చూపినవాడు. అందుకే ఆయన ఆరాధనీయుడు.
   తనకు చవకగా ఆనకట్టల నిర్మించటం విషయంలో కలిగిన జ్ఞానం అంతా ప్రాచీన కాలంలో నిర్మించిన గొప్ప ఆనకట్ట (కరికాల చోళుడు నిర్మింపజేసినది)ను అధ్యయనం చేయటం వలన కలిగిందని, బ్రిటీషు వారి అడ్డు కట్టల నిర్మాణం అధిక వ్యయంతో కూడినదని చెప్పి, చవకపద్ధతిలో ఆనకట్టలు రూపొం దించి నిర్మించిన ధైర్యశాలి ఆయన. అందుకే మనకి ఆరాధనీయుడు. కాటన్‌ పదవిలో ఉన్నప్పుడు ఇబ్బందులని, విరమణ చేసాక విమర్శలనీ ఎదుర్కొన్నాడు.
   కొన్ని విషయాలలో విమర్శించిన వారి అవగాహనలోపం తేట తెల్లమయినా కొన్నింటిలో అవిసరైనవే.
   కాని ఆయన కూతురైన శ్రీమతి హోప్‌కి తండ్రి అంటే విపరీతమైన ఆరాధన, భక్తి, గౌరవం. ''ఒరులయందు తప్పులు ఒప్పులుంటాయి కాని నా తండ్రి విషయంలో ఇతరులకి తప్పుబట్ట పనిలేదు'' అన్న దృఢ విశ్వాసంతో ఈ పుస్తకాన్ని రాసింది. అందుచేత ఈ పుస్తకంలో ఆ ప్రయత్నం కొట్టవచ్చి నట్టు కనిపిస్తుంది. చాలా చర్విత చర్వణాలున్నాయి. అందుచేత ఈ అనువాదం ఎలాచేయాలన్న ప్రశ్న నాకు కలిగింది.
   బ్రిటిష్‌ సింహాసనంపట్ల విశ్వాసమూ విధేయతాకలిగిన పాలకవర్గ కుటుంబంలో ఆర్థర్‌ కాటన్‌ జన్మించాడు. భగవం తుడికి అతి అనుగ్రహపాత్రమైన దేశం ఇంగ్లాండు అనీ, జనం ఆంగ్లేయులనీ ఆయన నమ్మకం, ఆయన కూతురునమ్మకం. అందుచేత వారిద్దరికి, వలస రాజ్యాల స్థాపనపై ఆక్షేపణ లేదు! ఆయన మంచి క్రైస్తవుడు కనక, మంచి ఆంగ్లేయుడు కనక ఆయన మంచి పనులు చేసినట్టు శ్రీమతి హోప్‌ చెప్తుంది. (నా దృష్టిలో ఆయన మంచివాడు, క్రైస్తవుడు, ఆంగ్లేయుడు. ఆయన కడ్డుపడిన వారందరూ క్రైస్తవులే, ఆంగ్లేయులే) తన భావం ఆమె అనేక సార్లు వ్యక్తంచేస్తుంది. అందుచేత ఆ భాగాల్ని అనవసరమనుకున్న చోట్ల 'అనువాదంలో' తొలగించాను.
   స్వేచ్చ ఉంటే అది అనువాదం కాదనీ అనువాదమైతే స్వేచ్ఛ ఉండదనీ అంటారు. అందుచేత ఇది అనువాదం కాదేమో! ఇది వ్యాఖ్యానమూ కాదు! అక్కడక్కడ నా వివరణలుండటంచేత, (అవి నా వృత్తికి సంబంధించిన సాంకేతిక విషయాలు అవటం చేత) ఇది కొద్దిపాటి వ్యాఖ్యానం కూడా ఔను. ఇది కొంత ప్రతిపదార్థం, కొంత తాత్పర్యమూ కూడాను. అంటే ఇది పూర్తిగా వస్తునిష్టమైన అనువాదం కాదు. వ్యక్తి నిష్టమైన అను వాదమేమో! ఆవిడ అభిప్రాయాలనుగాని, కాటన్‌ అభిప్రాయాలను కాని ఇతర్ల అభిప్రాయాలనుగాని చెప్పినంతవరకు మూలాన్ని అనుసరించాను, స్వతంత్రించలేదు. చర్విత చర్వణాలను చాలా వరకు తగ్గించాను. చనువు తీసుకోలేదు. సమాచారం ప్రాముఖ్యత ఏమీ తగ్గించలేదు. ఈ విధంగా పరిమిత స్వేచ్ఛతో అనువదించటంలో రెండు ముఖ్యమైన ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి.
   1900 కాలం నాటి ఇంగ్లీషుతో నాకు పెద్ద పరిచయం లేకపోవటం కొంత ఇబ్బంది కలిగించినా భావం పట్టగలిగాను. చాలా వరకు ఇండియాలోని కొన్ని ఊర్ల, ప్రాంతాల పేర్లు భాషాపదాలు ఆంగ్లీకరణం చెంది ఉండటం మరికొంత అసౌకర్యం కలిగించాయి. కొలెరూన్‌, డామూడా, నర్బుడ్డ, నడ్డియా, నుంజా, పుట్టీ, కెనె లాంటి పదాలు అచ్చులో కనిపించినప్పుడు కలకత్తాకి కాకినాడకి వృద్ధులకి, ఇతర భాషల వారికి ఫోన్లు చేసి కొంత తెలుసుకోగలిగాను.
   ఇంగ్లీషులోEarl, Baron, Lord  బిరుదులని ఏ విధంగా అనువదించాలి, లెఫ్ట్‌నెంట్‌, Captain, కలొనెల్‌ General  లాంటి ఉద్యోగ స్థాయిలని ఏమనాలి? యధా ప్రయోగాలు గ్రహ్యాలు అనుకున్నాను. కప్పదాట్లు వేసాను. సాంకే తిక విషయాలకి వస్తే Dam, Anacut, weir లాంటి వాటికి సమానార్ధకాలు వాడాలా అక్కర్లేదా? నాకు చాలామంది అవి అలాగే వాడేస్తే అర్థమైపోతాయని చెప్తూ ఉంటారు. ఆ మూడు పదాలవల్ల నాకు స్ఫురించే అర్ధాలు అందరికి స్ఫురిస్తాయని నేను అనుకోను. అవి నా వృత్తికి సంబంధించినవి. వాటికి తెలుగు మాటలువాడిన, సంస్కృతం మాటలు వాడినా, ఇంగ్లీషు మాటలు వాడినా కాని వారికి ఒకేలా అర్థమౌతాయని నా నమ్మకం. ఇవి టి.వి. రేడియోలాంటి మాటలు కావు! అందుకని పాండిత్యం కంటే జ్ఞానమే ముఖ్యం అనుకొని వాటి అర్థాలు వివరించి అడ్డకట్ట, ఆనకట్ట, నీటికట్ట అన్న మాటలు వాడాను. లాక్స్‌ అనేది మరోమాట. తెలుగు వారికి అవి 'లాకులు', తాళాలు, బిగింపులు లాంటి మాటల వాడవచ్చు. కట్టడిలు అన్న మాట వాడవచ్చు, కొత్త మాటనేర్చుకొనే క్రమంలో కొంత ఘర్షణ ఉంటుంది. వాడగా వాడగా నునుపు తేరి సుఖంగా కొత్త తెలియకుండా ఉంటుందిఅనుకొని కొన్ని మాటలు స్పష్టిం చాను. దానివల్ల మన తెలుగు సాంకేతిక భాష సుసంపన్నం ఔతుందని నమ్ముతున్నాను.
   పాఠకులకీ పరిమిత స్వేచ్ఛానువాదం నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాను.
  - కవనశర్మ
Read Book

సర్‌ ఆర్ధర్‌ కాటన్‌ జీవితం - కృషి

Publication Date: Jun 17, 2017

Publisher: మనసు ఫౌండేషన్

Edition: 2016

Language: Telugu

Pages: 449

 
 
 
This is Terms and conditions page description
This is product content page description
This is privacy policy page description
The Publisher of this website makes every effort to be as accurate and complete as possible in the creation and curation of the content published on this site. However, Publisher does not warrant or represent at any time that the contents within are accurate due to the rapidly changing nature of the Internet. The Publisher will not be responsible for any losses or damages of any kind incurred by the reader whether directly or indirectly arising from the use of the information found on this website. The authors and Publisher reserve the right to make changes without notice. The Publisher assumes no responsibility or liability whatsoever on the behalf of the reader of this website. No part of the content available in the website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written permission. This website is not intended for use as a source of legal, health, business, accounting or financial advice. All readers are advised to seek services of competent professionals in the legal, health, business, accounting, and finance fields. There are no representations or warranties, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the information, products, services, or related graphics contained in this website for any purpose.