Book

పంచామృతము (ఖండకావ్యం)

కాణుగల నారాయణరెడ్డి ,

Book

మనసులోని మాట
  నా జన్మస్థలం అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గం తాలూకాలోని నేత్రపల్లి గ్రామం. నా తల్లిదండ్రులు శ్రీమతి లక్ష్మమ్మ - శ్రీభీమప్ప. మాది సాధారణ కుటుంబం. జీవనాధారం వ్యవసాయం.
  నా విద్యాభ్యాసం మా ఊళ్ళోను, రాయదుర్గం లోను, అనంతపురంలోను జరిగింది. బి.ఎ.లో ఉత్తీరుడిని అయాను. ఆ రోజుల్లో మా ఊళ్ళో నేను మొట్టమొదటి పట్టభద్రుడిని. నాకు చిన్నప్పటి నుండి తెలుగంటే చాలా ఇష్టం. విద్యార్థి దశలోనే పద్యాలు వ్రాయడం మొదలుపెట్టాను. ఆశువుగా పద్యాలు చెప్పేవాడిని. బి.ఎ. అయిన తరువాత ఎమ్‌.ఎ (తెలుగు) చేయాలని ఉండేది. కాని పరిస్థితులనుకూలించలేదు. ఇష్టం లేకపోయినా బి.ఇడి కోర్సులో చేరి ఎలాగో అయిందనిపించాను. ఉపాధ్యాయవృత్తి చేపట్టాను.
  క్రమక్రమంగా ఉద్యోగ బాధ్యతలు సంసార బాధ్యతలు పెరిగాయి. దానికి తోడు ఎమ్‌.ఎ.(తెలుగు) చదవలేకపోయానే అని నిరుత్సాహం. కవితా వ్యవసాయం మందగించింది. అప్పుడప్పుడు చిన్న చిన్న ఖండికలు వ్రాయడం, ఆశువుగా పద్యాలు చెప్పడం తప్ప పెద్దగా కవిత్వ కృషి జరగలేదు.
  ఉద్యోగ విరమణానంతరం బళ్ళారిలో స్థిరపడ్డాను. ఇక్కడ గూడల వేంకటరామరాజుగారితో పరిచయమయింది. అది ప్రగాఢ మైత్రిగా పరిణమించింది. ఆయన కళాతపస్వి, జ్యోతిషవాస్తు శాస్త్రజ్ఞులు. మూర్తీభవించిన సంగీత సాహిత్యాభిమాని. వందల కొలది పద్యాలు. పాటలు కంఠస్థం. సంపన్న గృహస్థు. దాత, నిగర్వి,. నిరాండబరుడు. స్నేహశీలి. పద్యమంటే ప్రాణం. సమావేశాలలో నన్ను తన ప్రక్కన కూర్చోబెట్టుకొని కవితాగోష్ఠి సాగిస్తారు. మోడు వారిన నా మనసు ఆయన సాహచర్యంలో చిగురించింది. దానితో తృప్తి కలగక వారిపై పద్యాలు వ్రాసాను. అవి ''సువర్ణాభిషేకం'' అనే సంచికలో రాజుగారిపై ఇతర కవి మిత్రులు వ్రాసిన పద్యాలతో అచ్చయ్యాయి. మా మైత్రికి చిహ్నంగా ఆ ఉదార గుణాఢ్యునికి ఒక పుస్తకం అంకితం ఇస్తే బాగుంటుందనుకొన్నాను. కాని ఈ వార్ధక్యంలో ఉద్గ్రంథం వ్రాసే శక్తి లేదు. అందువలన ఇదివరకు వ్రాసిన పద్యాలు, కొత్తగా ఈ మధ్య వ్రాసిన పద్యాలు కలిపి, 'పంచామృతం' పేరుతో ఈ చిన్న ఖండకావ్యం రూపొందించి నా ఆప్తసఖులు సహృదయులు రాజుగారికి అంకితం ఇస్తున్నాను.
  ఈ కావ్యం డి.టి.పి., ముద్రణ కార్యాలు హైదరాబాదులో మధురకవి దుగ్గిరాల రామారావుగారి పర్యవేక్షణలో జరిగాయి. ఈ కృతి స్వీకర్త గారి ద్వారా ఆయన నాకు పరిచయమయారు. వారి కావ్యాలు నేను చదివాను. మేము ఫోనులో మాట్లాడుకొంటూ ఉంటాము. నేను ఈ ఖండకావ్యం వ్రాతప్రతి ఎలాగో తయారుచేసాను కాని దాని అచ్చుపనిమీద తిరగలేని అశక్తుడిని, వృద్ధుడిని, ఈ మధ్య శస్త్రచికిత్స కూడా జరిగింది. అందువలన మిత్రులు రామారావుగారికి ఫోనులో పరిస్థితులు వివరించి ఈ పనిచేసిపెట్టాలని కోరాను. వారూ వృద్ధులే. నాకంటే పెద్దవారు. బయటి కెక్కడికి వెళ్ళకుండా ఇంట్లోనే విశ్రాంతి జీవితం గడుపుతున్నారు. అయినను మా సాన్నిహిత్యాన్ని బట్టి నా అభ్యర్థనను కాదనలేక ఈ పని చేసి పెట్టారు. అంతే కాదు దీనికి ''ఆప్తవాక్యం'' పేరుతో తమ అభిప్రాయం కూడా వ్రాసారు. వారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు.
  ఈ కృతిని డి.టి.పి. చేసిన శ్రీకుడిపూడి భాస్కరరావు-శ్రీమతి వరలక్ష్మి దంపతులకు (మను గ్రాఫిక్స్‌), ముద్రించిన వేణుగోపాల్‌రెడ్డి (వేణు గ్రాఫిక్స్‌)గారికి నా కృతజ్ఞతలు.
   
  బళ్ళారి                     - కాణుగల నారాయణరెడ్డి
  15-11.2013

Read Book

పంచామృతము (ఖండకావ్యం)

Publication Date: Nov 04, 2013

Publisher: వేణు గ్రాఫిక్స్

Edition: 2013

Language: Telugu

Pages: 22

 
 
 
This is Terms and conditions page description
This is product content page description
This is privacy policy page description
The Publisher of this website makes every effort to be as accurate and complete as possible in the creation and curation of the content published on this site. However, Publisher does not warrant or represent at any time that the contents within are accurate due to the rapidly changing nature of the Internet. The Publisher will not be responsible for any losses or damages of any kind incurred by the reader whether directly or indirectly arising from the use of the information found on this website. The authors and Publisher reserve the right to make changes without notice. The Publisher assumes no responsibility or liability whatsoever on the behalf of the reader of this website. No part of the content available in the website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written permission. This website is not intended for use as a source of legal, health, business, accounting or financial advice. All readers are advised to seek services of competent professionals in the legal, health, business, accounting, and finance fields. There are no representations or warranties, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the information, products, services, or related graphics contained in this website for any purpose.