Book

తెరిణెకంటి ముట్టడి

యస్‌.డి.వి. అజీజ్‌,

Book
(క్రీ.శ. 1801లో తెలుగు నాట తొలిసారిగా బ్రిటిష్‌ వారి శిస్తుకు వ్యతిరేకంగా తెర్నేకల్లు గ్రామస్థులు, (కర్నూలు జిల్లా) గ్రామ పెద్ద ముతుకూరి గౌడప్ప ఆధ్వర్యంలో 15 రోజులపాటు బ్రిటిష్‌ వారిపై జరిపిన భీకర పోరాట గాథ)

నామాట   
  చరిత్ర చదవటం వల్ల మనిషిలోని సంకుచిత భావాలు దూరం అవుతాయి. అంధ విశ్వాసాలు మూఢ నమ్మకాలు తొలగిపోతాయి. విశాల దృక్ఫదం ఏర్పడుతుంది. ఈ కాలంలో కూడా మనిషి మతంకోసం మారణ హోమం సాగించటం, కులాలకోసం కుమ్ములాడుకోవడానికి కారణం? మనిషి పరిణామ చరిత్ర పట్ల, సామాజిక చరిత్ర పట్ల సరియైన అధ్యయనం లేకపోవటమే! సామాజిక అవగాహన లేని వ్యక్తి శాస్త్రవేత్త అయినా సామాన్యుడితో సమానమే!
  పాశ్చాత్యులకున్నంతగా 'మన చరిత్రను చదవాలి. ఆచరిత్రను భావి తరాల కందించాలి' అన్న దృక్ఫదం మన దేశీయుల్లో ఈ నాటికి సరియైన పాళ్ళలో లేదు.
  'చరిత్ర అంటే ఏముంది? రాజుల పోరాటాలు, వారి విలాస జీవితాలు' అని పెదవి వారించే వారెందరో? చరిత్ర అంటే పాలకుల విశేషాలే కాదు. భుక్తి కోసం, భూమి కోసం, దాస్య విముక్తి కోసం జరిపిన ప్రజాపోరాటాలు ఎన్నో వున్నాయి. ఆ పోరాటాలను పరిశీలిస్తే వ్యక్తిగా సమాజం పట్ల మన బాధ్యత ఏమిటో తెలిసి వస్తుంది.
  మన చరిత్ర అసంపూర్ణం. ఆ అసంపూర్ణత వెనుక దాగిన చారిత్రక ఘట్టాలెన్నో? నేటికి స్థానిక చరిత్రల పట్ల మన చరిత్రకారులు సరియైన పరిశోధన సాగించలేదనే చెప్పాలి. కొందరు పరిశోధన సాగించిన వాటికి సరియైన ప్రాచుర్యం కలిగించ లేదు. ఇప్పుడిప్పుడే కొందరు స్థానిక చరిత్రల పట్ల ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
  రచయితగా నేను సాంఘిక నవలలు, కథలు, నాటకాలు వ్రాశాను. అయితే చారిత్రాత్మక నవలలు వ్రాయడానికి కారణం? తెరమరుగవుతున్న స్థానిక చరిత్రను స్థానికులకు, ఇతర ప్రాంతాల వారికి తెలియజేయటం కోసం! అలా వ్రాయటం స్థానికుడిగా నా బాధ్యత కూడా! ఆ బాధ్యతను పూర్తిగా కాకపోయినా కొంత మేరకయినా నెరవేర్చాననుకొంటున్నాను. నా బాధ్యతలోనుంచి వెలికి వచ్చిన మరో నవలే ఈ ''తెరిణెకంటి ముట్టడి''. ఈ నవలను తమ వార పత్రికలో సీరియల్‌గా ప్రచురించిన శ్రీ రమణగారికి, అమెరికాలోని 'చికాగో' నుంచి అమెరికాలోని తెలుగు ప్రజల కోసం వెలువరిస్తోన్న ''తెలుగు నాడి'' మాస పత్రికలో కూడా సీరియల్‌ గా ప్రచురించిన వాసిరెడ్డి నవీన్‌ గారికి(హైదరాబాద్‌) మరియు డా|| జంపాల చౌదరి(చికాగో, అమెరికా) గార్కి, ఈ నవల ముద్రణలో అనేక విధాలుగా సహకరించిన మిత్రులు డా||ఎం. హరికిషన్‌ గారికి నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు.
  
యస్‌.డి.వి. అజీజ్‌
Read Book

తెరిణెకంటి ముట్టడి

Publication Date: May 01, 2008

Publisher: యస్‌.డి.వి. అజీజ్‌

Edition: 2008

Language: Telugu

Pages: 68

 
 
 
This is Terms and conditions page description
This is product content page description
This is privacy policy page description
The Publisher of this website makes every effort to be as accurate and complete as possible in the creation and curation of the content published on this site. However, Publisher does not warrant or represent at any time that the contents within are accurate due to the rapidly changing nature of the Internet. The Publisher will not be responsible for any losses or damages of any kind incurred by the reader whether directly or indirectly arising from the use of the information found on this website. The authors and Publisher reserve the right to make changes without notice. The Publisher assumes no responsibility or liability whatsoever on the behalf of the reader of this website. No part of the content available in the website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written permission. This website is not intended for use as a source of legal, health, business, accounting or financial advice. All readers are advised to seek services of competent professionals in the legal, health, business, accounting, and finance fields. There are no representations or warranties, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the information, products, services, or related graphics contained in this website for any purpose.